');

Käyttöehdot

1. Käyttöehdot

Innit-verkkosivusto, joka sijaitsee osoitteessa www.innit.com (”verkkosivusto”), ja Innit-mobiilisovellus (”mobiilisovellus”) ovat tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia, jotka kuuluvat Innit, Inc. -yritykselle (kutsutaan tässä nimellä ”Innit”). Innit tarjoaa yhdistetyn ruoka-alustan, joka antaa käyttäjille ja heidän perheilleen edistyksellisiä, yksilöllisiä toimintoja, jotka kattavat ruoan koko elinkaaren aina aterian suunnittelusta, ostoksista ja valmistuksesta automaattiseen ruoanlaittoon älylaitteissa, joihin mobiilisovellus ja/tai verkkosivusto voivat liittyä (”liitetyt laitteet”). Tällaisia palveluita voidaan käyttää verkkosivuston, liitettyjen laitteiden ja/tai mobiilisovelluksen kautta (tällaisia palveluita, verkkosivustoa ja mobiilisovellusta kutsutaan yhteisesti nimellä ”palvelut”). Tämä käyttöehtosopimus (”sopimus”) sisältää lainvoimaisesti sitovat ehdot palveluiden käytöllesi. Hyväksyt tämän sopimuksen, kun hankit pääsyn palveluihin ja/tai käytät palveluita. Et voi hankkia pääsyä palveluihin ja/tai käyttää niitä etkä hyväksyä sopimusta, jos olet alle 18-vuotias. Hankkimalla pääsyn palveluihin ja/tai käyttämällä niitä esität ja vakuutat, että sinulla on oikeus, valtuudet ja kyky tehdä sopimus ja noudattaa kaikkia tässä esitettyjä ehtoja. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, älä hanki pääsyä palveluihin ja/tai käytä niitä.

2. Vastuuvapauslausekkeita

Kaikki palveluihin (mukaan lukien verkkosivusto ja mobiilisovellus) sisältyvät tiedot, mukaan lukien reseptit, ravintotiedot, ruoanlaitto-ohjelmat, suositukset ja ruokiin ja/tai terveyteen ja ravitsemukseen liittyvät tiedot, ovat vain tiedotustarkoituksessa annettuja, eikä niitä ole tarkoitettu lääketieteellisiksi ohjeiksi. Innit ei ota vastuuta ruoan aiheuttavista sairastumisista tai keitto-ohjelmiin tai tuotteisiin liittyvistä epätarkkuuksista tai paikkansapitämättömistä maininnoista riippumatta siitä, perustuvatko ne kolmansien osapuolten tietoihin tai mobiilisovelluksessa ja/tai palveluissa luotuihin arvioihin. Sinun tulee lukea huolellisesti kaikki liitettyjen laitteiden ja elintarvikkeiden valmistajien antamat tai tuotteiden alkuperäispakkauksissa ja etiketeissä olevat tiedot, mukaan lukien elintarvikeallergeeni- ja yhteystiedot, ravintotiedot, ammattilaisten lausumat terveyteen liittyvät väitteet ja vastuuvapauslausekkeet ravintolisien rakenteesta ja toiminnasta, ennen tuotteen käyttöä tai kuluttamista. Jos haluat lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Olet vastuussa kaikkien liitettyjen laitteiden valvonnasta turvallisen toiminnan varmistamiseksi, ja sinun on varmistettava, että ruoka on kypsennetty turvalliseen lämpötilaan. Innit ei ota vastuuta liitettyjen laitteiden toimintahäiriöistä tai niihin liittyvistä omaisuusvahinkoista tai henkilövahinkoista.

Palveluissa olevien tietojen ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia neuvoja. Palveluissa olevia tietoja ei pidä käyttää terveysongelmien tai sairauksien diagnosointiin tai hoitamiseen. Sinun tulisi aina kuulla terveydenhuollon ammattilaista ennen ruokavalion tai ravitsemuksellisten muutosten tekemistä. Kaikkien muiden tämän sopimuksen rajoitusten ja vastuuvapauslausekkeiden lisäksi Innit kieltäytyy erityisesti ottamaan vastuuta tai korvaamaan menetyksiä palveluiden kautta tarjottuun sisältöön liittyvissä asiayhteyksissä.

3. Tilit

3.1. Tilin luominen. Jotta voit käyttää tiettyjä palveluiden ominaisuuksia, sinun on rekisteröitävä tili (”Innit-tili”) verkkosivustolle ja annettava joitakin tietoja itsestäsi verkkosivuston rekisteröintilomakkeen ohjeiden mukaisesti. Esität ja vakuutat, että (a) kaikki toimittamasi rekisteröintitiedot ovat totuudenmukaisia ja tarkkoja; (b) pidät huolta tällaisten tietojen paikkansapitävyydestä; ja (c) palveluiden käyttösi ei riko mitään sovellettavaa lakia tai määräyksiä eikä tämän sopimuksen ehtoja. Voit poistaa Innit-tilisi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä seuraamalla verkkosivuston ohjeita. Innit voi keskeyttää tai lopettaa Innit-tilisi toiminnan kohdan 12 mukaisesti.

3.2. Käyttäjäprofiili. Innit-tilisi avulla voit luoda henkilökohtaisen profiilin (”Profiili”). Sinun ei tarvitse täyttää Profiilia, mutta mitä täydellisempi se on, sitä enemmän Innit pystyy tarjoamaan tarkempia tietoja ruokavaliosta ja ravitsemuksesta.

3.3. Tiliin liittyvät vastuut. Olet vastuussa Innit-tilin kirjautumistietojesi tietosuojan ylläpidosta ja olet täysin vastuussa kaikesta Innit-tilisi kautta tapahtuvasta toiminnasta. Suostut ilmoittamaan välittömästi Innitille mahdollisesta Innit-tilisi luvattomasta käytöstä tai epäillystä luvattomasta käytöstä tai muusta tietoturvaloukkauksesta. Innit ei voi olla eikä ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, jos se aiheutuu siitä, että et ole noudattanut edellä esitettyjä vaatimuksia. Suojaamme Innit-tilitietosi tietosuojakäytännön mukaisesti.

4. Palvelun lisenssi ja tiedot

4.1 Lisenssi. Jollei tämän sopimuksen ehdoista muuta seuraa, Innit myöntää sinulle ei-siirrettävän, ei-yksinoikeudellisen (ilman alilisensointioikeutta) oikeuden (i) käyttää palveluita vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen ja (ii) asentaa mobiilisovelluksen ja käyttää sitä yksinomaan kädessä pidettävässä mobiililaitteessa (esim. älypuhelimessa, tablet-laitteessa tai vastaavassa laitteessa) ja vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

4.2 Rajoitukset. Tässä sopimuksessa sinulle myönnettyihin oikeuksiin sovelletaan seuraavia rajoituksia: (a) et saa lisensoida, myydä, vuokrata, liisata, siirtää, luovuttaa, levittää, ylläpitää tai muuten kaupallisesti käyttää palveluita; (b) et saa muokata, tehdä johdannaistöitä, purkaa, kääntää etkä takaisinmallintaa mitään palveluiden osia; (c) et saa käyttää palveluita samanlaisen tai kilpailevan palvelun rakentamiseen; ja (d) lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittuja poikkeuksia, mitään palveluiden osaa ei saa kopioida, jäljentää, levittää, uudelleenjulkaista, ladata, esittää, julkaista tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla. Kaikkiin palveluiden tuleviin julkaisuihin, päivityksiin tai muihin ominaisuuslisäyksiin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikki tekijänoikeuksien ja muut omistusoikeuksien alaiset ilmoitukset kaikesta verkkosivuston sisällöstä on säilytettävä kaikissa kopioissa.

4.3 Muutos. Innit pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa, keskeyttää tai lopettaa palveluiden (mukaan lukien verkkosivusto ja mobiilisovellus) tai minkä tahansa niiden osan tarjoamisen ja voi ilmoittaa tai olla ilmoittamatta asiasta ennakkoon. Hyväksyt, että Innit ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle palveluiden tai minkä tahansa niiden osan muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

4.4 Omistus. Hyväksyt, että kaikki palveluiden (mukaan lukien verkkosivusto ja mobiilisovellus, mutta lukuun ottamatta mitä tahansa käyttäjän sisältöä) teollis- ja tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, kuuluvat Innitille tai Innitin lisenssinantajille. Palveluiden tarjoaminen ei siirrä sinulle tai kolmannelle osapuolelle mitään oikeuksia, omistusoikeutta tai etuja tällaisiin teollis- ja tekijänoikeuksiin. Innit ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty tässä sopimuksessa.

5. Palveluiden saatavuus

5.1 Rajoitukset. Oikeutesi käyttää palveluita on henkilökohtainen, etkä voi siirtää sitä muille henkilöille tai yhteisöille. Sinulla on oikeus päästä sivustoihin ja palveluihin ja käyttää niitä vain laillisiin tarkoituksiin. Jotta palvelut toimisivat tehokkaasti, sinun on myös pidettävä rekisteröinti- ja tilitietosi ajan tasalla ja paikkansapitävinä. Jos et tee niin, palveluiden tarkkuus ja tehokkuus voi kärsiä.

5.2 Keskeytykset. Pääsysi palveluihin ja niiden käyttö voidaan keskeyttää ajoittain mistä tahansa syystä. Tällaisia voivat olla, rajoittumatta vain seuraaviin, laitteiden toimintahäiriöt, palveluiden määräaikaiset päivitykset, ylläpito tai korjaukset tai muut toimenpiteet, joita Innit voi oman harkintansa mukaan suorittaa. Innit ei missään tapauksessa ole vastuussa millekään osapuolelle mistään menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista, jotka ovat seurausta suunnitellusta tai suunnittelemattomasta seisokista.

5.3 Korvaavat toimet. Ainoat ja yksinomaiset korvaavat toimet, joita palveluiden, mukaan lukien niihin liittyvät ohjelmistot tai muut tällaisten palvelujen yhteydessä toimitetut materiaalit, vikatilojen tai laiminlyöntien takia voidaan suorittaa, ovat Innitin pyrkimykset mukauttaa tai korjata soveltuva palvelu kaupallisesti kohtuullisin keinoin.

5.3 Ostohistoria. Palveluihin voi liittyä käyttäjän palvelun käyttöön liittyvien tietojen keräämistä. Siinä tapauksessa tällaisten tietojen keräämistä ja käyttöä säätelee Innitin nykyinen tietosuojakäytäntö.

6. Käyttäjän sisältö

6.1 Käyttäjän sisältö. Jotkin palveluiden ominaisuudet voivat antaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää tai jakaa käyttäjän sisältöä vapaaehtoisesti Innitille tai muille käyttäjille. Siltä osin kuin palveluiden sellaiset ominaisuudet tarjotaan, tätä kohtaa 6 sovelletaan. ”Käyttäjän sisällöllä” tarkoitetaan mitä tahansa tietoja ja sisältöä, jota kyseinen käyttäjä toimittaa palveluihin tai käyttää niiden kanssa (esim. käyttäjän profiilin tai foorumin viestin sisältö). Olet yksin vastuussa käyttäjän sisällöstäsi. Olet vastuussa kaikista käyttäjän sisällön käyttöön liittyvistä riskeistä, mukaan lukien muiden käyttäjien luottamus sisällön tietojen oikeellisuuteen, täydellisyyteen tai hyödyllisyyteen tai käyttäjän sisällön paljastuksiin, joiden avulla sinut tai jokin kolmas osapuoli voidaan tunnistaa. Vakuutat, ilmoitat ja takaat, että (i) omistat tai sinulla on tarvittavat lisenssit, oikeudet ja/tai suostumukset, jotta voit käyttää käyttäjän sisältöäsi palveluiden kanssa tässä kuvatulla tavalla ja (ii) käyttäjän sisältösi ei riko hyväksyttävän käytön sääntöjä (määritelty alla). Et voi väittää tai antaa olettaa, että Innit tarjoaa, tukee tai suosittelee käyttäjän sisältöäsi millään tavalla. Koska vain sinä (eikä Innit) olet vastuussa käyttäjän sisällöstäsi, voit altistaa itsesi vastuuvelvolliseksi, jos esimerkiksi käyttäjän sisältösi rikkoo hyväksyttävän käytön sääntöjä (katso kohta 7 alla). Innitillä ei ole velvollisuutta varmuuskopioida mitään käyttäjän sisältöä, ja käyttäjän sisältö voidaan poistaa milloin tahansa. Olet yksin vastuussa käyttäjän sisällön varmuuskopioiden luomisesta, jos haluat sellaisia. Suojaamme käyttäjän sisältöä tietosuojakäytännön mukaisesti.

6.2 Lisenssi. Käyttämällä käyttäjän sisältöäsi palveluiden kanssa myönnät automaattisesti ja vakuutat, että sinulla on oikeus myöntää Innitille peruuttamaton, ei-yksinoikeudellinen, rojaltimaksuton ja täysin maksettu maailmanlaajuinen lisenssi, jolla käyttäjän sisältöäsi voi jäljentää, levittää, näyttää ja esittää julkisesti, siitä voi valmistaa johdannaisteoksia, sitä voi sisällyttää muihin teoksiin ja käyttää muilla tavoin ja myöntää alalisenssejä edellä mainittuihin toimiin mitä tarkoitusta tahansa varten.

6.3 Palaute. Innit käsittelee kaikkea Innitille antamaasi palautetta tai ehdotuksia ei-luottamuksellisina ja ei-omistusoikeudellisina tietoina. Joten ellei Innitin kanssa tehdyssä kirjallisessa sopimuksessa mainita päinvastaista, hyväksyt, ettet toimita Innitille mitään tietoja tai ideoita, joita pidät luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina. Hyväksyt, että myönnät Innitille edellä olevassa kohdassa 6.2 esitetyt antamaasi palautteeseen tai ehdotukseen liittyvät täydet käyttöoikeudet.

7. Hyväksyttävän käytön säännöt

Seuraavassa esitetään Innitin ”hyväksyttävän käytön säännöt”, joita voidaan päivittää ajoittain:

7.1. Sitoudut olemaan käyttämättä palveluita keräämään, lataamaan, lähettämään, näyttämään tai levittämään sellaista käyttäjän sisältöä, joka (a) loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, liikesalaisuudet, moraaliset oikeudet, yksityisyyden suoja, julkisuusoikeudet tai mikä tahansa muu teollis- ja tekijänoikeus tai omistusoikeus; (b) on laitonta, häiritsevää, hyväksikäyttävää, rikkomuksellista, uhkaavaa, haitallista, väärinkäyttävää, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, mautonta, kunniaa loukkaavaa, virheellistä, tahallisesti harhaanjohtavaa, herjaavaa, pornografista, säädytöntä, tarkoituksellisesti loukkaavaa (esim. mihin tahansa ryhmään tai yksilöön kohdistuvaa minkä tahansa tyyppistä rasismia, kiihkoilua, vihaa tai fyysistä uhkaa), tai muilla tavoin epämääräistä mitä tai minkä tahansa tyyppistä aineistoa tai sisältöä, joka on lapsille millään tavalla haitallista; tai (c) loukkaa jonkin kolmannen osapuolen asettamia lakeja, asetuksia tai velvoitteita tai rajoituksia.

7.2. Lisäksi suostut olemaan käyttämättä palveluita (a) tietokonevirusten, haittaohjelmien tai minkä tahansa ohjelmiston, joka on tarkoitettu vahingoittamaan tai muuttamaan tietokonejärjestelmää tai tietoja, lataamiseen, lähettämiseen tai levittämiseen; (b) ei-toivottujen tai luvattomien mainosten, myynninedistämismateriaalin, roskapostin, massapostitusviestien, ketjukirjeiden, pyramidihuijausten tai muunlaisten, joko kaupallisten tai muiden, kopioitujen tai pyytämättömien viestien lähettämiseen; c) muita käyttäjiä koskevien tietojen, mukaan lukien sähköpostiosoitteet, keräämiseen, hankkimiseen tai kokoamiseen ilman heidän suostumustaan; (d) palveluihin kytkettyjen palvelimien tai verkkojen häiritsemiseen tai keskeyttämiseen tai tällaisten verkkojen sääntöjen, käytäntöjen tai toimintamenettelyjen rikkomiseen tai toimintamme tai palveluiden tarjoamisemme häiritsemiseen muilla tavoin; (e) yrittääksesi saada luvattoman pääsyn palveluihin, muihin tietokonejärjestelmiin tai -verkkoihin, jotka on yhdistetty palveluihin tai joita käytetään niiden kanssa salasanalouhinnan tai muiden keinojen avulla; tai (f) toisen käyttäjän palveluiden käytön ja niistä nauttimisen häirintään tai niihin vaikuttamiseen.

7.3. Pidätämme oikeuden (mutta meillä ei ole tämän sopimuksen mukaan velvoitteita) tarkistaa käyttäjän sisältöä, tutkia tapauksia ja/tai ryhtyä asianmukaisiin toimiin sinua vastaan täysin harkintamme mukaan, jos rikot hyväksyttävän käytön sääntöjä tai muita tämän sopimuksen ehtoja. Näihin toimiin voivat lukeutua käyttäjän sisältösi poistaminen tai muuttaminen, Innit-tilisi keskeyttäminen tai lopettaminen kohdan 12 mukaisesti ja/tai ilmoituksen tekeminen sinusta lainvalvontaviranomaisille. Voimme myös poistaa tai muokata käyttäjän sisältöäsi, jos se täysin harkintamme perusteella loukkaa muiden oikeuksia, vahingoittaa tai uhkaa muiden henkilöiden turvallisuutta, rikkoo yllä olevaa kohtaa 7.1 tai aiheuttaa vastuuvelvollisuuksia meille tai muille henkilöille. Voidaksemme toimia yhteistyössä laillisten viranomaispyyntöjen, haasteiden tai oikeuden määräysten kanssa tai pystyäksemme suojelemaan yritystämme ja asiakkaitamme voimme käyttää ja paljastaa kaikkia tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomiamme tietoja, mukaan lukien Innit-tilisi käyttäjätunnus ja salasana, IP-osoite ja liikennetiedot, käyttöhistoria ja käyttäjän sisältösi.

8. App Store, kolmansien osapuolien sivustot ja mainokset; muut käyttäjät

8.1 App Storet. Ymmärrät ja hyväksyt, että palveluiden saatavuus riippuu siitä kolmannesta osapuolesta, jolta olet saanut mobiilisovelluksen, esimerkiksi Apple iPhone -kaupan verkkosivustosta (”App Store”). Hyväksyt, että tämä sopimus on tehty sinun ja Innitin välillä eikä App Storen kanssa. Innit, eikä App Store, on yksin vastuussa mobiilisovelluksesta, sen sisällöstä, ylläpidosta, tukipalveluista ja niiden takuista sekä niihin liittyvien valitusten käsittelemisestä (esim. tuotevastuu, lakisääteisten ehtojen noudattaminen ja immateriaalioikeuksien loukkaukset). Suostut maksamaan kaikki App Storen perimät mobiilisovellukseen liittyvät maksut. Suostut noudattamaan (ja mobiilisovelluksen lisenssisi edellyttää, että noudatat) kaikkia sovellettavia sopimuksia, käyttöehtoja ja muita App Storen käytäntöjä. Hyväksyt, että App Store (ja sen tytäryhtiöt) on tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja ja että sillä on oikeus panna tämä sopimus täytäntöön.

8.2 Apple App Store -ilmoitukset. Seuraavat lisäehdot koskevat sinua, jos käytät Applen App Storesta hankittua mobiilisovellusta.

8.2.1 Hyväksyntä: Innit ja sinä hyväksytte, että tämä sopimus tehdään vain Innitin ja sinun välisenä eikä Applen kanssa. Innit, eikä Apple, vastaa yksin mobiilisovelluksesta ja sen sisällöstä. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa määrätään mobiilisovelluksen käyttösäännöistä, jotka ovat vähemmän rajoittavia kuin App Storen käyttöehdoissa olevat mobiilisovellusten käyttösäännöt tai muuten ristiriidassa niiden kanssa, ehdoista rajoittavampi tai ristiriitatapauksissa Applen ehto on voimassa.

8.2.2 Lisenssin laajuus: mobiilisovelluksen käyttöä varten sinulle myönnetty lisenssi on rajoitettu ei-siirrettäväksi lisenssiksi mobiilisovelluksen käyttämiseen omistamassasi tai hallitsemassasi iPhone OS -tuotteessa App Storen käyttöehdoissa määritetyllä tavalla.

8.2.3 Ylläpito ja tuki: Innit vastaa yksin mobiilisovelluksen ylläpito- ja tukipalveluista, kuten tässä sopimuksessa on määritelty tai sovellettavan lain mukaan vaaditaan. Innit ja sinä hyväksytte, että Applella ei ole mitään velvollisuutta tarjota mitään ylläpito- ja tukipalveluita mobiilisovellusta varten.

8.2.4 Takuu: Innit on yksin vastuussa kaikista ohjelmistotuotteiden takuista, olivatpa ne nimenomaisia tai lakisääteisesti edellytettäviä, siltä osin kuin niitä ei ole tosiasiallisesti suljettu pois. Jos mobiilisovelluksessa on toimintavirhe, joka ei vastaa mitään soveltuvaa takuuta, voit ilmoittaa siitä Applelle, jolloin Apple palauttaa sinulle mobiilisovelluksen ostohinnan; lisäksi sovellettavan lain sallimissa rajoissa Applella ei ole mitään muuta mobiilisovellukseen liittyvää takuuvelvoitetta, ja mahdolliset muut vaatimukset, menetykset, vastuuvelvoitteet, vahingot, kustannukset tai kulut, jotka aiheutuvat jonkin takuun täyttymättömyydestä, ovat kokonaan Innitin vastuulla.

8.2.5 Tuotevaatimukset: Innit ja sinä hyväksytte, että Innit, eikä Apple, on vastuussa mahdollisiin sinun tai kolmannen osapuolen esittämiin vaatimuksiin vastaamisesta, jos vaatimukset liittyvät mobiilisovellukseen tai kyseisen mobiilisovelluksen hallussapitoon ja/tai käyttöön, mukaan lukien seuraavat mutta rajoittumatta vain näihin: i) tuotteen vastuuvelvollisuusvaatimukset; (ii) väitteet, joiden mukaan mobiilisovellus ei ole jonkin sovellettavan lain tai lainsäädännön vaatimusten mukainen; ja (iii) kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset. Tämä sopimus ei rajoita Innitin vastuuta sinua kohtaan enemmän kuin mitä sovellettava laki sallii.

8.2.6 Teollis- ja tekijänoikeudet: Innit ja sinä hyväksytte, että jos jokin kolmas osapuoli väittää, että mobiilisovellus tai kyseisen mobiilisovelluksen hallussapitosi ja käyttösi rikkovat kyseisen kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksia, Innit, eikä Apple, on yksinomaan vastuussa tällaisen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamista koskevan väitteen tutkimisesta, sitä vastaan puolustautumisesta, asian sopimisesta ja ratkaisun toteuttamisesta.

8.2.7 Lainsäädännön noudattaminen: Ilmoitat ja vakuutat, että (i) et asu maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt ”terroristeja tukevaksi” maaksi; ja (ii) sinua ei ole lisätty mihinkään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolien luetteloon.

8.2.8 Nimi ja osoite. Kaikki tätä sopimusta koskevat kysymykset, valitukset tai vaatimukset on osoitettava osoitteeseen support@Innit.com tai postitse osoitteeseen

Innit Inc. 2345 Yale Street, 1st Floor, Palo Alto, CA, 94306, United States of America.

8.2.9 Kolmannen osapuolen sopimusehdot: Sinun on noudatettava sovellettavia kolmannen osapuolen sopimusehtoja, kun käytät mobiilisovellusta.

8.2.10 Kolmannen osapuolen edunsaaja: Innit ja sinä tiedostatte ja hyväksytte, että Apple ja Applen tytäryritykset ovat tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että, kun hyväksyt tämän sopimuksen ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) soveltaa tätä sopimusta sinua vastaan sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajana.

8.3 Kolmansien osapuolien sivustot / linkitetyt sivustot. Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille ja kolmansien osapuolien mainoksia (yhdessä ”kolmansien osapuolien sivustot ja mainokset”). Tällaiset kolmansien osapuolien sivustot ja mainokset eivät ole Innitin valvonnassa, eikä Innit ole vastuussa mistään kolmansien osapuolien sivustoista ja mainoksista. Jos Innit tarjoaa tällaisia kolmansien osapuolien sivustoja ja mainoksia, ne tarjotaan vain käytännöllisyyden takia, eikä Innit tarkista, hyväksy, valvo, suosittele, takaa eikä millään tavalla edusta kolmansien osapuolten sivustoja ja mainoksia. Käytät kaikkia kolmansien osapuolien sivustoja ja mainoksia omalla vastuullasi. Kun siirryt kolmannen osapuolen sivustoon, käyttöäsi määrittävät soveltuvat palveluntarjoajan ehdot ja käytännöt, mukaan lukien yksityisyys- ja tiedonkeruukäytännöt. Kehotamme lukemaan tällaisten muiden verkkosivustojen käyttöehdot ja tutkimaan asiaa tarvittavalla tai tarkoituksenmukaisella tavalla, ennen kuin suoritat mitään kauppatapahtumia kolmansien osapuolien kanssa.

8.4 Vastuuvapautus. Täten vapautat meidät, virkailijamme, työntekijämme, edustajamme ja seuraajamme vastuusta valituksista, vaatimuksista, kaikista mahdollisista menetyksistä, vahingoista, oikeuksista, vaatimuksista ja kaikenlaisista toimista, mukaan lukien henkilövahingot, kuolema ja omaisuusvahingot, jotka liittyvät joko suoraan tai välillisesti mihin tahansa vuorovaikutukseen minkä tahansa App Storen, kenen tahansa muun palvelun käyttäjän, liitettyjen laitteiden tai kolmansien osapuolien sivustojen ja mainosten kanssa tai näiden käytökseen tai ovat seurausta niistä.

9. Vastuuvapauslausekkeita

Palvelut (mukaan lukien verkkosivusto, mobiilisovellus ja mikä tahansa Innit-sisältö) tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”kulloisenkin saatavuuden mukaan” ja me (ja tavarantoimittajamme, emoyhtiömme, tytäryhtiömme ja niihin liittyvät yritykset) nimenomaisesti suljemme pois kaikenlaiset takuut ja ehdot, olivatpa ne nimenomaisia tai implisiittisiä, mukaan lukien myyntikelpoisuuden, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuden, omistusoikeuden, häiriöttömän käytön, tarkkuuden tai rikkomusten puuttumisen takuut tai ehdot. Me (ja toimittajamme, emoyhtiömme, tytäryhtiömme ja niihin liittyvät yritykset) emme takaa, että palvelut (mukaan lukien verkkosivusto, mobiilisovellus tai Innit-sisältö): (a) täyttävät vaatimuksesi; (b) ovat saatavana keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi; tai (c) ovat tarkkoja, luotettavia, täydellisiä, laillisia tai turvallisia. Me (ja tuotteiden toimittajamme, emoyhtiömme, tytäryhtiömme ja niihin liittyvät yritykset) emme anna takuita kolmansien osapuolien sivustoille ja mainoksille. Katso myös kohdan 2 erityiset vastuuvapauslausekkeet.

Jotkut oikeustoimialueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei ehkä koske sinua.

10. Vastuun rajoitukset

Missään tapauksessa emme (ja/tai tuotteiden toimittajamme eivät) ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista tai epäsuorista, välillisistä, varoittavista, oheis-/liitännäisvahingoista, erityisistä tai rankaisevista vahingonkorvauksista, jotka ovat seurausta tästä sopimuksesta tai palveluiden käytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää palveluita (mukaan lukien verkkosivusto, mobiilisovellus tai Innit-sisältö) tai kolmansien osapuolien sivustoja ja mainoksia, vaikka meille olisi ilmoitettu tällaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta. Palveluiden ja kolmansien osapuolien sivustojen ja mainosten käyttö ja niihin pääsy tapahtuu oman harkintasi mukaan ja omalla riskilläsi, ja olet yksin vastuussa tietokonejärjestelmällesi aiheutuvista vahingoista tai niistä aiheutuvista tietojen menetyksistä. Sen estämättä, mitä päinvastaista tässä mahdollisesti esitetään, meidän (ja tuotteiden toimittajiemme) vastuu sinua kohtaan kaikista vahingonkorvauksista, jotka ovat seurausta tästä sopimuksesta tai palveluista, mistä tahansa syystä ja riippumatta toiminnan muodosta, on aina rajoitettu suurempaan seuraavista: (a) viisikymmentä Ison-Britannian puntaa (50 £) tai (b) summat, jotka olet maksanut Innitille viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Jotkut oikeustoimialueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei ehkä koske sinua.

11. Korvaukset

Sitoudut suorittamaan korvauksia Innitille, sen emoyhtiöille, tytäryhtiöille, mahdollisille lähipiiriin kuuluville yrityksille, toimittajille, lisenssinantajille ja yhteistyökumppaneille sekä näiden virkailijoille, johtajille, työntekijöille, välittäjille ja edustajille, mukaan lukien kustannukset ja asianajajien palkkiot, ja pitämään näitä syyttöminä, mikäli kolmannet osapuolet esittävät väitteitä tai valituksia, jotka aiheutuvat (i) palveluiden käytöstäsi, (ii) käyttäjän sisällöstäsi tai (iii) tämän sopimuksen rikkomisesta. Innit pidättää oikeuden ottaa, omalla kustannuksellasi, yksinoikeudellisen puolustuksen ja hallinnan kaikissa asioissa, joista sinua vaaditaan suorittamaan korvauksia meille, ja sitoudut toimimaan yhteistyössä puolustaessamme näitä vaatimuksia. Suostut olemaan ratkaisematta mitään asiaa ilman Innitin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Innit pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle kaikista tällaisista vaatimuksista, toimista tai menettelytavoista saatuaan ne tietoonsa.

12. Sopimuskausi ja irtisanominen

Jollei tästä kohdasta muuta seuraa, tämä sopimus pysyy täysin voimassa, kun käytät palveluita. Voimme (a) keskeyttää palveluiden käyttöoikeutesi (mukaan lukien Innit-tilisi) tai (b) lopettaa tämän sopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintamme perusteella, mukaan lukien palveluiden käyttö tämän sopimuksen vastaisesti, tai jos uskomme, että olet alle 18-vuotias, tämän sopimuksen päättyessä Innit-tilisi ja käyttöoikeutesi palveluihin lakkaavat heti. Ymmärrät, että Innit-tilisi lopettaminen tarkoittaa siihen liittyvän käyttäjän sisällön poistamista live-tietokannoistamme. Innitillä ei ole sinua kohtaan minkäänlaista vastuuta tämän sopimuksen irtisanomisesta, mukaan lukien Innit-tilisi lopettaminen tai käyttäjän sisällön poistaminen. Vielä tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen seuraavat sopimuksen ehdot ovat voimassa: kohdat 2, 4.2–4.4, 6–14.

13. Tekijänoikeuskäytäntö

Innit kunnioittaa muiden teollis- ja tekijänoikeuksia ja pyytää palveluidemme käyttäjiä tekemään samoin. Palveluidemme suhteen olemme hyväksyneet ja panneet täytäntöön tekijänoikeuslakia kunnioittavat toimintakäytännöt, joissa määrätään kaiken loukkaavan materiaalin poistamisesta ja toistuvasti teollis- ja tekijänoikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, rikkovien online-palveluidemme käyttäjien sopimusten irtisanomisesta. Jos uskot, että joku käyttäjistämme loukkaa palveluidemme kautta lainvastaisesti teoksen tekijänoikeuksia, ja haluat, että väitetysti loukkaava materiaali poistetaan, seuraavat tiedot on toimitettava nimetylle tekijänoikeusasiamiehellemme kirjallisen ilmoituksen muodossa (Yhdysvaltain lain 17 U.S.C. § 512(c)) mukaan):

  • fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;
  • tekijänoikeuksin suojattujen, väitetysti tekijänoikeuksien loukkaamisen kohteeksi joutuneiden teosten osoittaminen;
  • palveluissamme olevan, loukkaavaksi väittämäsi aineiston, jonka poistamista pyydät, osoittaminen;
  • riittävästi tietoa, jotta voimme löytää tällaisen aineiston;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • lausunto siitä, että uskot vilpittömästi, että tekijänoikeuksien omistaja, edustaja tai laki ei salli kyseisen aineiston käyttöä; ja
  • ilmoitus siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita ja, väärän valan antamisesta langetettavan rangaistuksen uhalla, olet joko väitetysti loukattujen tekijänoikeuksien omistaja tai että sinulla on valtuudet toimia tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Huomaa, että lainkohdan 17 U.S.C. § 512(f) mukaan mikä tahansa olennaisten tosiasioiden (väärien tietojen) väärä esittäminen kirjallisessa ilmoituksessa asettaa valituksen tekijän automaattisesti vastuuseen kaikista kirjalliseen ilmoitukseen ja tekijänoikeusrikkomusväitteeseen liittyvistä vahingonkorvauksista, kustannuksista ja asianajajien maksuista, joita meille aiheutuu.

Innitin nimitetty tekijänoikeuskysymysten edustaja on Eugenio Garcia. Sähköposti: Privacy@Innit.com

14. Yleistä

14.1. Käyttöehtojen muutokset. Tämä sopimus voidaan tarkistaa ajoittain, ja jos teemme merkittäviä muutoksia, voimme ilmoittaa asiasta lähettämällä sinulle sähköpostia viimeisimpään meille ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (jos sellainen on) ja/tai julkaisemalla näkyvästi ilmoituksen muutoksista verkkosivustollamme. Tämän sopimuksen olennaiset muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluttua siitä, kun olemme lähettäneet sinulle sähköposti-ilmoituksen (soveltuvissa tapauksissa), tai kolmekymmentä (30) vuorokautta sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet muutoksista verkkosivustomme tai mobiilisovelluksemme kautta, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista tulee aikaisemmin. Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi uusille verkkosivustomme tai mobiilisovelluksen käyttäjille. Olet vastuussa siitä, että annat meille viimeisimmän sähköpostiosoitteesi. Jos viimeisin meille antamasi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen tai jostain syystä ei pysty välittämään sinulle edellä kuvattua ilmoitusta, tällaisen ilmoituksen sisältävän sähköpostiviestimme lähettäminen tarkoittaa silti hyväksyttävää tiedonantoa ilmoituksessa kuvatuista muutoksista. Palveluidemme jatkuva käyttö tällaisista muutoksista ilmoittamisen jälkeen osoittaa, että olet hyväksynyt kyseiset muutokset ja suostut sitoutumaan muutosten ehtoihin.

14.2. Sovellettava lainsäädäntö. Tähän sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja ilman, että lainvalintaperiaatteet, jotka saattavat antaa mahdollisuuden soveltaa toisen oikeustoimialueen lakia, ovat voimassa. Suostut asettumaan Kalifornian San Mateon piirikunnassa sijaitsevien osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten toimivallan alaisuuteen oikeudenkäynneissä kaikkien tällaisten valitusten tai riitojen ratkaisemiseksi. Edellä esitetystä huolimatta voimme hakea kieltotuomiota tai muuta kohtuullista hyvitystä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi mistä tahansa toimivaltaisesta tuomioistuimesta.

14.3. Koko sopimus. Tämä sopimus (joka sisältää tietosuojakäytännön ja kaikki muut verkkosivustolla julkaistut säännöt) muodostaa koko sinun ja meidän välillämme solmitun sopimuksen palveluiden käytöstä. Jos emme toteuta tai pane täytäntöön mitään tämän sopimuksen oikeutta tai ehtoa, se ei tarkoita luopumista tällaisesta oikeudesta tai ehdosta. Tämän sopimuksen osien otsikot on tehty vain käytännöllisyyssyistä, eivätkä ne ole oikeudellisia tai sopimuksellisia. Ilmaisu ”mukaan lukien” tarkoittaa ilman rajoituksia. Jos jotakin tämän sopimuksen ehtoa jostakin syystä pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, tämän sopimuksen muut ehdot ovat edelleen päteviä ja kelpaamaton tai täytäntöönpanokelvoton ehto tulkitaan muutetuksi siten, että se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lainsäädännössä sallittuun enimmäismäärään saakka. Tätä sopimusta ja siinä olevia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ei voida osoittaa toimeksiantona, suorittaa alihankintana, valtuuttaa toisten suoritettavaksi eikä muuten siirtää ilman Innitin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki toimeksiannon, alihankinnan, valtuutuksen tai siirron yritykset edellä mainitun vastaisesti ovat mitättömiä ja pätemättömiä. Tämän sopimuksen ehdot sitovat edunsaajia.

14.4 Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot. Copyright © 2017, Innit, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki palveluissa näkyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (”tuotemerkit”) ovat omaisuuttamme tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää näitä tuotemerkkejä ilman ennakkoon hankittua kirjallista suostumustamme tai tuotemerkit omistavan kolmannen osapuolen suostumusta.

Jos sinulla on kysyttävää tästä sopimuksesta, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@innit.com tai kirjoittaa postitse seuraavaan osoitteeseen:

  • - Jos asut EU:n ulkopuolella, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen tai postia osoitteeseen Innit Privacy, 2345 Yale Street, 1st Floor, Palo Alto, CA, 94306, United States of America
  • - Jos asut EU:n jäsenmaassa: Innit International SCA Privacy, 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxemburg.

Tämä sopimus on tarkistettu viimeksi 2. huhtikuu 2021.