');

Innit polityka prywatności

Innit International SCA (określane również jako „Innit”, „my”, „nas / nam / nami” lub „naszej / naszych / naszym / naszymi”) szanują prywatność swoich użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności określa dane osobowe, które zbieramy od użytkownika oraz sposób w jaki wykorzystujemy te dane, gdy użytkownik uzyska dostęp lub korzysta z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub innych produktów i usług (łącznie „Usługi”) lub gdy w inny sposób kontaktuje się z nami. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do innych witryn lub aplikacji internetowych lub mobilnych, nawet jeśli są one dostępne za pośrednictwem naszych Usług. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku klientów z Unii Europejskiej, niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Nasza Polityka prywatności obejmuje następujące zagadnienia:

1. Administratorzy danych

2. Informacje dotyczące rodzajów gromadzonych danych osobowych

3. Informacje dotyczące celów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych

4. Pliki cookie

5. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

6. Wybór opcji i dostęp do danych osobowych

7. Ograniczenie przechowywania danych osobowych

8. Dokonywanie zmian

9. Funkcje "Do not track"

10. Bezpieczeństwo

11. Wnoszenie skarg

1. Administratorzy danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem privacy@innit.com lub w jeden ze sposobów podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli użytkownik jest obywatelem Unii Europejskiej, może również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych poprzez e-mail dpo@innit.com. Dodatkowe informacje znajdują się poniżej.

2. Informacje dotyczące rodzajów gromadzonych danych osobowych

a) Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b) Informacje przekazywane nam przez użytkownika

Zbieramy informacje, które są nam przekazywane bezpośrednio przez użytkownika. Na przykład, zbieramy informacje podczas tworzenia konta, dokonywania zakupu, rejestrowania urządzeń, uczestniczenia w interaktywnych obszarach naszych Usług, łączenia kont lojalnościowych osób trzecich z naszymi Usługami, komunikowania się z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych osób trzecich, uczestniczenia w naszych konkursach, promocjach, ankietach, zwracania się o pomoc do działu obsługi klienta lub innej formy komunikowania się z nami. Rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do faktury, adres wysyłki, informacje o koncie lojalnościowym użytkownika i historię zakupów (jeżeli użytkownik zdecyduje się połączyć takie konta z naszymi Usługami), informacje przechowywane przez użytkownika w naszych Usługach, zdjęcia, nazwy użytkowników mediów społecznościowych oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.

c) Informacje zbierane automatycznie

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta, automatycznie zbieramy informacje o nim i możemy powiązać je z informacjami, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio. Możemy na przykład zbierać:

• Informacje o urządzeniach mobilnych: gdy użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z naszych witryn lub aplikacji mobilnych, możemy zbierać informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym informacje dotyczące modelu sprzętu, systemu operacyjnego i jego wersji, identyfikatorów urządzeń, informacje o sieci komórkowej oraz informacje o korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych.

• Informacje o połączonych sprzętach AGD: w niektórych przypadkach użytkownik może uzyskać dostęp do naszych Usług lub korzystać z nich w celu kontrolowania, zbierania informacji lub łączenia się z inteligentnym sprzętem AGD, takim jak piekarnik, lodówka lub inne urządzenie mogące łączyć się z naszymi Usługami („Połączone urządzenie”). Takie połączenie może nastąpić za pośrednictwem sieci Wi-Fi, technologii Bluetooth lub poprzez zintegrowanie oprogramowania naszych Usług z połączonym urządzeniem. W takich przypadkach możemy zbierać informacje dotyczące korzystania z Usług oraz o połączonym urządzeniu.

• Informacje o transakcji: dokonując zakupu lub zwrotu, zbieramy informacje o transakcji, takie jak dane dotyczące kategorii lub produktu, kwoty transakcji oraz daty zakupu/zwrotu. Warto zauważyć, że nie gromadzimy, ani nie przechowujemy informacji o kartach płatniczych, takich jak numery kart kredytowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania tych informacji, prosimy zapoznać się polityką prywatności oraz regulaminem naszego podmiotu przetwarzającego płatności.

• Informacje o dzienniku witryny: rejestrujemy informacje dotyczące korzystania z naszej witryny, takie jak system operacyjny komputera, rodzaj używanej przeglądarki, czasy dostępu, wyświetlane strony, adres IP oraz stronę internetową, która przekierowała użytkownika do naszej witryny.

• Informacje o lokalizacji: możemy gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika, gdy uzyska on dostęp lub korzysta z jednej z naszych aplikacji mobilnych lub w inny sposób wyrazi zgodę na zbieranie tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania informacji o lokalizacji oraz dostępnych opcjach wyboru, prosimy zapoznać się poniżej z rozdziałem „Wybór opcji”.

• Informacje zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: my oraz nasi dostawcy usług, wykorzystujemy różne technologie, w tym pliki cookie i sygnały nawigacyjne (web beacons), do zbierania informacji o użytkownikach podczas interakcji z naszymi Usługami lub wiadomościami e-mail, w tym informacji o przeglądanych stronach oraz preferencjach zakupowych. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia, które pomagają nam ulepszać zawartość naszej witryny oraz dostosowywać ją do preferencji użytkownika, sprawdzać, które obszary i funkcje naszej witryny są popularne oraz określać liczbę odwiedzin. Sygnały nawigacyjne to obrazy elektroniczne, które mogą być wykorzystywane na naszej stronie internetowej lub w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail do przesyłania plików cookie, określania liczby odwiedzin oraz do zrozumienia schematu korzystania z sieci i skuteczności prowadzonych kampanii. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz możliwości ich wyłączenia, prosimy zapoznać się poniżej z rozdziałem „Wybór opcji”.

d) Informacje zbierane z innych źródeł

Informacje o użytkowniku możemy również otrzymywać z innych źródeł i łączyć je z tymi, które sami zbieramy. Na przykład, gdy użytkownik tworzy lub loguje się na swoje konto za pośrednictwem portalu społecznościowego lub połączy swoje konto w mediach społecznościowych lub konto lojalnościowe z kontem Innit, zgodnie z procedurami autoryzacji określonymi przez taki portal społecznościowy lub witrynę zakupową, będziemy mieć dostęp do pewnych informacji z tej witryny, takich jak imię i nazwisko użytkownika, informacje o koncie, listy znajomych, czy historia zakupów.

3. Informacje dotyczące celów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie, gdy będziemy do tego prawnie upoważnieni, tj.: jeżeli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu świadczenia wybranych przez niego usług lub do zawarcia umowy, jeżeli uzyskamy jego zgodę i będziemy mieli uzasadniony powód, aby wykorzystać takie dane osobowe lub jeżeli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika.

By móc świadczyć użytkownikowi wybrane przez niego usługi lub zawrzeć umowę, wykorzystujemy dane osobowe w celu:

• Zapewnienia dostępności oraz dostarczania produktów i usług wybranych przez użytkownika, przetwarzania transakcji oraz wysyłania związanych z nimi informacji, w tym potwierdzeń i faktur;

• Wysyłania użytkownikowi powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości administracyjnych i pomocy technicznej;

• Udzielania odpowiedzi na komentarze, pytania i zgłoszenia użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej obsługi klienta (na przykład informacje dotyczące sieci Wi-Fi mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów z połączeniem, które użytkownik zgłasza w trakcie korzystania z naszych Usług w celu nawiązania połączenia z podłączonym urządzeniem);

• Przekazywania użytkownikowi informacji o przepisach, produktach, usługach, ofertach, promocjach i wydarzeniach, oraz innych aktualności i informacji, które naszym zdaniem zainteresują użytkownika;

Wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika, gdy mamy ku temu uzasadniony powód – na przykład, aby dopasować nasze usługi do jego preferencji. Powody te obejmują:

• Udostępnianie, utrzymywanie i ulepszanie naszych Usług;

• Monitorowanie i analizowanie trendów, sposobów korzystania i aktywności związanych z naszymi Usługami;

• Wykrywanie, badanie i zapobieganie nieuczciwym transakcjom oraz innym nielegalnym działaniom, jak również ochronę praw i własności Innit oraz osób trzecich;

• Personalizację i ulepszanie naszych Usług oraz udostępnianie reklam, treści lub funkcji, które pasują do profili użytkowników lub ich zainteresowań;

• Przeprowadzanie konkursów, loterii i promocji oraz przetwarzanie i dostarczanie zgłoszeń i nagród;

• Łączenie tych danych z informacjami, które otrzymujemy od osób trzecich, w celu zrozumienia potrzeb użytkownika oraz zapewnienia mu lepszej obsługi klienta; oraz

• Realizację wszelkich innych celów, na potrzeby których informacje te zostały zebrane.

Możemy wykorzystać dane użytkownika do stworzenia historii jego zamówień, gdy jest to wymagane przez prawo lub koniecznie do przestrzegania wszelkich zobowiązań prawnych.

4. Pliki cookie

a) Informacje ogólne

Używamy plików cookie, pikseli oraz innych technologii (łącznie „plików cookie”) w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, z którego korzysta użytkownik, uzyskania dodatkowych informacji dotyczących jego zainteresowań, udostępniania podstawowych funkcji i usług oraz w innych celach, w tym do identyfikacji użytkownika podczas logowania do naszych usług.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług.

b) Ustawienia

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, by odrzucała pliki cookie lub usuwała tylko niektóre z nich. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na blokowanie plików cookie, może to mieć negatywny wpływ na jakość korzystania z naszych usług.

Ogólne informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie https://www.allaboutcookies.org https://www.youronlinechoices.eu lub  https://www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookie można znaleźć na poniższych stronach, biorąc pod uwagę rodzaj używanej przeglądarki internetowej:

Explorateur

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411

Safari iOS

http://support.apple.com/kb/HT1677

Android

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&co=GENIE.Platform=Android

c) Osoby trzecie

Upoważnione przez nas osoby trzecie mogą również wykorzystywać pliki cookie w trakcie korzystania z usług Innit. Do osób trzecich należą wyszukiwarki, dostawcy usług pomiarowych i analitycznych, portale społecznościowe oraz agencje reklamowe. Osoby trzecie używają plików cookie w celu dostarczania treści, które obejmują reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, określania skuteczności swoich reklam oraz świadczenia usług w imieniu Innit. Użytkownik może zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

5. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

a) Przekazywanie informacji do USA lub innego kraju europejskiego

Innit Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych, lecz jej jednostki stowarzyszone znajdują się w Unii Europejskiej i Meksyku. Jako obywatel Unii Europejskiej, korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych i finansowych do innego kraju europejskiego lub do naszej siedziby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych (takie przekazywanie danych jest objęte standardowymi klauzulami umownymi, zalecanymi przez Komisję Europejską).

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, w ramach świadczonych przez nas usług. W przypadku przekazania osobom trzecim danych osobowych pochodzących od obywateli Unii Europejskiej; dostęp, wykorzystanie i ujawnienie danych osobowych przez te osoby trzecie również musi spełniać wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub odbywać się na terenie Unii Europejskiej.

b) Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom zależnym oraz jednostkom stowarzyszonym zlokalizowanym w Unii Europejskiej lub firmie US Innit Company, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do naszych usług lub wykorzystać dane użytkownika w naszym imieniu. Na przykład, Innit może przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika w Stanach Zjednoczonych, w imieniu swoich podmiotów zależnych.

Odbywa się to w następujących przypadkach (lub w innych okolicznościach opisanych w niniejszej Polityce prywatności):

• W przypadku zewnętrznych sprzedawców, konsultantów oraz innych dostawców usług, którzy wymagają dostępu do takich informacji w celu świadczenia usług w naszym imieniu;

• W przypadku podłączenia urządzeń i usług osób trzecich do swojego konta Innit lub naszych Usług, np. gdy użytkownik zdecyduje się na połączenie naszej aplikacji mobilnej z połączonymi urządzeniami, informacje użytkownika mogą zostać udostępnione takim osobom trzecim, zgodnie z jego wytycznymi i zgodą;

• Quando acquisti prodotti di terze parti tramite noi, possiamo condividere informazioni con i fornitori di tali prodotti al fine di evadere il tuo ordine;

• W przypadku zakupu produktów osób trzecich za naszym pośrednictwem, możemy udostępniać informacje o użytkowniku dostawcom takich produktów w celu realizacji zamówienia;

• W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, jeżeli uznamy, że takie ujawnienie informacji jest zgodne z wymogami obowiązujących przepisów ustawowych, rozporządzeń lub postępowania sądowego;

• W przypadku, gdy uznamy, że działania użytkownika są niezgodne z umowami z nim zawartymi lub naszymi regulaminami, lub w celu ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa Innit lub osób trzecich;

• W związku z, lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę; oraz

• Za zgodą użytkownika lub zgodnie z jego wytycznymi.

Możemy również wykorzystywać do celów badawczych i/lub udostępniać naszym partnerom zbiorcze lub pozbawione elementów identyfikacyjnych (tj. anonimowe) informacje, które nie pozwalają na określenie tożsamości użytkownika.

W przypadku stwierdzenia, że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy ustawowe, rozporządzenia, umowę spółki, postępowanie sądowe lub oficjalny wniosek; Innit może ujawnić informacje o użytkowniku.

Po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika oraz uzyskaniu jego zgody, Innit może ujawnić dane użytkownika w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce prywatności.

c) Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez osoby trzecie

Innit może korzystać z zewnętrznych dostawców usług w zakresie obsługi reklam w Internecie w imieniu firmy oraz świadczenia usług analitycznych. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne oraz inne technologie do zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z Usług oraz innych witryn internetowych, w tym informacji dotyczących adresu IP, przeglądarki internetowej, przeglądanych stron, czasu spędzonego na stronach, klikniętych linków oraz informacji o konwersji. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Innit oraz osoby trzecie, między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści, dostarczania reklam i treści o naszych Usługach oraz innych witrynach, które są dostosowane do zainteresowań użytkownika, jak również w celu lepszego zrozumienia aktywności użytkownika w sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat spersonalizowanych reklam, lub aby zrezygnować z wykorzystywania informacji dotyczących przeglądania stron internetowych przez użytkownika w celu wysyłania reklamy behawioralnej, prosimy odwiedzić stronę https://www.aboutads.info/choices/.

Możemy również współpracować z zewnętrznymi portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, w celu wyświetlania reklam w ramach spersonalizowanej kampanii, chyba że użytkownik poinformuje nas, że nie wyraża zgody na wykorzystywanie w taki sposób informacji dotyczącej jego osoby, wypełniając online odpowiedni formularz dostępny poniżej.

6. Wybór opcji i dostęp do danych osobowycho

a) Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, użytkownik posiada:

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo żądać od nas wydania kopii swoich danych osobowych. Prawo to obowiązuje zawsze. Istnieją jednak pewne wyjątki, co oznacza, że w pewnych przypadkach, użytkownik może nie otrzymać wszystkich informacji, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do weryfikowania danych, które jego zdaniem są niepoprawne. Użytkownik ma również prawo do uzupełniania danych, które jego zdaniem są niekompletne. Prawo to obowiązuje zawsze.

Prawo do usunięcia danych

W pewnych okolicznościach, użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach, użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy jego dane osobowe w ramach realizowanych przez nas zadań publicznych lub w naszym uzasadnionym interesie.

Prawo do przenoszenia danych

Dotyczy to tylko tych informacji, które zostały nam przekazane przez użytkownika. Użytkownik ma prawo żądać przekazania otrzymanych od niego informacji z jednej organizacji do drugiej, lub przekazania ich użytkownikowi. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody udzielonej nam przez użytkownika lub na podstawie rozmów dotyczących zawarcia umowy, a przetwarzanie tych danych jest zautomatyzowane.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu egzekwowania prawa karnego, prawa użytkownika nieznacznie się różnią. Prosimy o zapoznanie się z właściwym fragmentem.

Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania żadnych opłat za korzystanie z przysługujących mu praw.

Więcej informacji i pomocnych instrukcji, można znaleźć na stronie pomocy technicznej Innit https://support.innit.com/pl. Jeżeli użytkownik zamierza przetworzyć dane w obrębie Unii Europejskiej, może również wysłać bezpośrednią wiadomość e-mail z prośbą na adres dpo@innit.com, a my rozpatrzymy jego prośbę w ciągu 30 dni zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

b) Korespondencja marketingowa od Innit

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymywanych wiadomościach. W przypadku rezygnacji, użytkownik może nadal otrzymywać wiadomości, które nie mają charakteru promocyjnego, takie jak te dotyczące konta użytkownika lub naszych bieżących działań biznesowych.

c) Powiadomienia push na urządzenia mobilne / Alerty

Za zgodą użytkownika, możemy wysyłać na urządzenie mobilne użytkownika powiadomienia push lub alerty promocyjne oraz takie, które nie mają charakteru promocyjnego. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, zmieniając ustawienia powiadomień na swoim urządzeniu mobilnym.

7. Ograniczenie przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z Usług Innit w sposób ciągły, przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności; przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak na przykład zobowiązania podatkowe lub księgowe; lub przez jakikolwiek inny okres, który mógł zostać podany do wiadomości użytkownika, chyba że użytkownik skorzystał z prawa do ich wycofania, o którym mowa w niniejszej Polityce prywatności.

Na przykład, przechowujemy historię transakcji użytkownika, aby umożliwić mu przeglądanie poprzednich zamówień (i dokonanie ewentualnego ponownego zamówienia) oraz adresów dostaw dla tych zamówień, a także aby zwiększyć trafność polecanych przez nas produktów i sposobów odbioru.

8. Dokonywanie zmian

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego też zaleca się jej częste sprawdzanie. Będziemy informować użytkownika o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności, poprzez zmianę daty podanej na końcu niniejszej niniejszego dokumentu, a w niektórych przypadkach poprzez wysłanie powiadomienia za pośrednictwem naszej witryny internetowej, aplikacji mobilnych lub innych środków komunikacji. Wszelkie zmienione postanowienia obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Dalsze korzystanie z Usług będzie uważane za akceptację każdej zmienionej Polityki prywatności.

9. Funkcje "Do not track"

Niektóre przeglądarki obsługują funkcję „Do Not Track”, której ma na celu sygnalizowanie stronom internetowym, że użytkownik nie zgadza się na śledzenie jego aktywności w sieci. Aktualnie witryny obsługiwane przez Innit nie zmieniają sposobu działania na podstawie wykrycia sygnału „Do Not Track” lub podobnego.

10. Bezpieczeństwo

Projektujemy nasze systemy i urządzenia z dbałością o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych użytkownika. Innit podejmuje rozsądne środki, aby uchronić dane osobowe użytkownika przed ich utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz usunięciem.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas kluczowe. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno w trakcie przesyłania, jak i po ich otrzymaniu.

11. Wnoszenie skarg

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o przesłanie wiadomości na adres dpo@innit.com.

W przypadku niezadowolenia wynikającego ze sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, użytkownik może wnieść skargę za pośrednictwem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD): https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

W przypadku, gdy użytkownik nie jest obywatelem Unii Europejskiej, prosimy o kontakt mailowy: privacy@innit.com lub pocztą na adres: Innit Privacy, 2345 Yale Street, 1st Floor, Palo Alto, CA, 94306, United States of America.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 2 kwietnia 2021 r.