');

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR INNIT PREMIUM

Innit Premium är ett program som erbjuder användare att registrera sig för en månatlig prenumeration för att dra nytta av premiumfunktionen i Innit-appen (”Premiumtjänsten”).

Premiumtjänsten ger tillgång till premiumrecept och matlagnings- och tillagningstjänster anslutna till Innits partners smartenheter (”Anslutna enheter”).

Dessa försäljningsvillkor gäller automatiskt om användarna är prenumeranter på Innit Premium (”Prenumeranterna”). Användarvillkoren för Innit-kontot fortsätter att gälla med förbehåll för de ändringar som har gjorts i dessa försäljningsvillkor.

1. Berättigad användare

Vid öppnandet av Premium-kontot och under hela prenumerationen måste användaren uppfylla följande villkor:

• Vara minst 18 år.

• Ha sin hemvist i Frankrike.

• Ha ett Innit-konto (”Kontot”).

• Uppfylla alla villkor som har meddelats vid registreringen.

Användaren är inte berättigad till Premium-tjänsten om inte dessa villkor är uppfyllda. Om användaren inte längre uppfyller villkoren under prenumerationen kan Innit efter eget gottfinnande avbryta eller säga upp prenumerationen och vidta andra åtgärder i enlighet med Användarvillkoren. Alla invändningar mot användaren måste göras till Innits kundtjänst på följande adress: support-se@innit.com.

2. Premium-tjänster och partners

Prenumeranterna har obegränsad tillgång till en Premium-receptkatalog och Innit tillhandahåller automatiserade matlagnings- och tillagningstjänster till prenumeranter med Anslutna enheter.

Partnervarumärkenas Anslutna enheter presenteras på Webbplatsen och i mobilappen. För att få tillgång till Premium-tjänsterna måste användarna logga in och godkänna kontot som de har på partnervarumärkets webbplats.

Uppgifterna från användaren omfattar produktnummer, modellnamn, inköpsdatum och användarens e-postadress. Innit har åtagit sig att lagra dessa uppgifter i enlighet med sin [Integritetspolicy].

3. Pris och betalning

Premium-tjänsten är avgiftsbelagd. Månadsavgifterna debiteras automatiskt via nedladdningsplattformarna (”Nedladdningsplattformarna”) och beloppet meddelas vid prenumerationstillfället.

Med undantag för särskilda villkor som är specifika för försäljningen är prenumerationspriserna de som visas på Webbplatsen och på mobilappen på beställningsdagen. Priserna är uttryckta i euro och alla inkluderade skatter anges.

Innit förbehåller sig rätten att överföra alla ändringar i momssatsen på prenumerationspriset och när som helst ändra priset. Det anges att det pris som på beställningsdagen visas på Webbplatsen och i mobilappen är det enda pris som gäller för användaren. Det kommer att vara detsamma även om det skapas en ny skatt som skulle baseras på prenumerationspriset och som Innit skulle bli skyldigt att betala.

Användaren kan prenumerera på Premium-tjänsten genom att logga in på sitt Konto och följa länken ”Premium”. För avveckling kommer användaren att omdirigeras till Nedladdningsplattformen. Det betalningsmedel som används kommer att vara det som angavs i uppgifterna till Nedladdningsplattformen. Betalningarna sker med säkra betalningssätt som tillhandahålls av Nedladdningsplattformen.

Innit har inte tillgång till Prenumerantens betalningsuppgifter.

Prenumerationspriset kan komma att bli föremål för ändringar som Prenumeranten meddelas av Innit. Ändringarna är tillämpliga på faktureringsperioder som kommer efter Innits e-postmeddelande. Om Prenumeranten inte accepterar prisändringen kan denne avbryta sin prenumeration i enlighet med Försäljningsvillkoren. Om Prenumeranten inte säger upp sin prenumeration kommer det nya priset att gälla för faktureringsperioden efter meddelandet.

Innit förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta tillgången till Premium-tjänsten om betalningen inte godkänns eller om prenumerationen inte betalas helt eller delvis.

4. Gratisprov

Innit kan under en begränsad period erbjuda användare en kostnadsfri provversion av Premium-tjänsten. Varje proverbjudande underkastas Försäljningsvillkoren.

När provperioden löper ut får användaren ett erbjudande om att betala prenumerationsavgiften via Nedladdningsplattformen i slutet av den kostnadsfria provperioden eller avsluta prenumerationen.

Uppsägningen av den kostnadsfria provprenumerationen kan ske när som helst innan provperioden löper ut genom inloggning på Kontot eller via Nedladdningsplattformarna. Prenumerationsavgifter och slutdatum för den kostnadsfria provperioden finns i mobilappen.

Innit förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, fastställa användarens rätt till en kostnadsfri provprenumeration och begränsa den, såväl som dess varaktighet, för att förhindra att den kostnadsfria provprenumerationen missbrukas.

Ett proverbjudande kan bara användas en gång. Om uppsägningen av prenumerationen sker oavsiktligt innan provperiodens är slut kommer användaren att anses ha utnyttjat erbjudandet om en kostnadsfri prenumeration och denne kommer inte att kunna göra anspråk på ytterligare en kostnadsfri provperiod.

Innit förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, dra tillbaka eller ändra sitt kostnadsfria proverbjudande när som helst, utan föregående meddelande och utan ansvar från sin sida i enlighet med lagen. För att fastställa behörighet kan Innit använda uppgifter som enhetsbeteckning eller e-postadress för det konto som används för en befintlig eller ny Innit-prenumeration.

5. Prenumerationsperiod

Prenumerationen tecknas för en kalendermånad och förnyas automatiskt till dess prenumerationen avslutas av användaren eller av Innit i enlighet med Försäljningsvillkoren.

Den första prenumerationsperioden för Premium-tjänsten börjar på den kostnadsfria provperiodens utgångsdatum.

6. Hantering av Innit Premium-kontot

Uppgifter om prenumerationen på Premium-tjänsten kommer att finnas under ”Mitt konto”. Användaren kan se hur lång tid som är kvar av den kostnadsfria provperioden och kan avsluta sin prenumeration.

7. Uppsägning av Prenumeranten

Under provperioden kan Prenumeranten på sitt Konto när som helst begära att Premium-tjänsten avslutas.

Uppsägningen träder i kraft i slutet av prenumerationsperioden [ ].

I enlighet med bestämmelserna i artikel L.221-28 i den franska konsumentlagen godkänner och samtycker Prenumeranten uttryckligen till (i) att tillhandahållandet av tjänsten börjar efter bekräftelse av dennes prenumeration på Premium-tjänsten innan fjortondagarsperioden som föreskrivs i konsumentlagen är slut och (ii) erkänner och samtycker till att inte dra nytta av ångerrätten i samband med försäljningen online eller på distans.

Användaren bekräftar att han/hon har läst undantaget om ångerrätten för sina köp, som kommer att återkallas under försäljningsprocessen och förutsätter att undantaget är ett giltigt uttryckligt undantag för ångerrättens användare, och därför avstår från sin ångerrätt.

Utövandet av ångerrätten sker genom att användaren gör ett uttalande till kundtjänst: support-se@innit.com

Återbetalning av Premium-tjänstens medlemskap sker via Nedladdningsplattformen. Läs användarvillkoren för Nedladdningsplattformen för mer information.

8. Uppsägning av Innit

Innit förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande eller ersättning inaktivera eller stänga av ett konto, begränsa åtkomsten till innehåll och tjänster och/eller säga upp prenumerationen automatiskt om Prenumeranten inte uppfyller Försäljningsvillkoren, Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Prenumeranten informeras om denna uppsägning och orsaken till uppsägningen genom ett e-postmeddelande eller på annat sätt som Innit anser vara lämpligt.